Förtroendevalda i Danderyds kommun

Förtroendevalda i Danderyds kommun

Här finns information om kommunens politiska organisation, om våra politiker, deras uppdrag och hur du kan komma i kontakt med dem.

Nämnder

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Revisorer

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Vigselförättare

Partier