Nämnder (13 st)

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige.