Förtroendevalda i Danderyds kommun

Gustaf Stjernberg (C)

Kontaktinformation

Telefon:
08-753 17 05 (bostad)

Postadress:
Golfbanevägen 7 182 57 Danderyd
(bostad)

E-post:
Gustaf.Stjernberg@danderyd.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Socialnämnd Ersättare 2021-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31