Förtroendevalda i Danderyds kommun

Jenny Åkervall (S)

Bild på Jenny Åkervall

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Gruppledare KF Gruppledare KF 2022-10-15 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2023-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott Ledamot 2023-01-16 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2023-01-30 2024-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-16 2026-12-31