Förtroendevalda i Danderyds kommun

Anita Dath (M)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Socialnämnd Ersättare 2023-01-01 2024-12-31
Kommunala funktionshinderrådet Danderyd Ledamot 2023-01-23 2024-12-31