Förtroendevalda i Danderyds kommun

Birgitta Lindgren (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-80 24 47 (mobil)

Postadress:
MÖJAVÄGEN 9 182 49 ENEBYBERG
(bostad)

E-post:
Birgitta.Lindgren@danderyd.se

Bild på Birgitta Lindgren

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Pensionärsråd Ordförande 2023-01-23 2024-12-31
Socialnämnd Ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2023-01-16 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2023-01-30 2024-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31