Förtroendevalda i Danderyds kommun

Catrin Tidström (M)

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunala funktionshinderrådet Danderyd Ordförande 2023-01-23 2024-12-31
Socialnämnd Ledamot 2023-01-01 2024-12-31