Förtroendevalda i Danderyds kommun

Johanna Hornberger (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-46 56 90 (mobil)

E-post:
Johanna.Hornberger@danderyd.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2023-01-16 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2023-01-30 2024-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31