Förtroendevalda i Danderyds kommun

Inger Fabian (C)

Kontaktinformation

E-post:
Inger.Fabian@danderyd.se

Bild på Inger Fabian

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Valnämnd Ersättare 2023-01-01 2024-12-31
Kommunala funktionshinderrådet Danderyd Ledamot 2023-01-23 2024-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnd Ersättare 2023-01-01 2024-12-31